► Arşiv
Prof. Dr. Bulut'tan Arapça Öğrenenlere Önemli Bir Kaynak

9 Ekim 2017

İslâmi İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut, İslâmi İlimler öğrenimi gören öğrencilere kaynak niteliğindeki kitaplarına yenisini ekledi.

İslâmi İlimler, İlahiyat ve Edebiyat Fakülteleri öğrencileriyle, en az hazırlık sınıfı seviyesinde Arapça bilen herkesin yararlanabileceği, “Cahiliyeden Günümüze Arapça Edebi Metinler ve Çözümlemesi” kitabı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Prof. Dr. Ali Bulut’un, Yrd. Doç. Dr. Suliman Alomırat ile birlikte yayına hazırladığı kitapta, Cahiliye, Sadr-ı İslâm, Emevi, Abbasi, Endülüs, Memlük, Osmanlı ve Modern olmak üzere sekiz edebî döneme ait metinler yer alıyor. Her bir dönem, ikisi nesir, biri de şiir olmak üzere üç metinden oluşuyor. Edebi metinlerin sade ve anlaşılır olmasına önem verildiği kitapta, her metinden sonra kelime ve tamlamalar ayrıntılı bir şekilde basit bir üslupla Arapça olarak izah ediliyor. Kelimelerin izahından sonra ise alıştırmalar geliyor. Alıştırmalar metni anlama ve kavramaya yönelik sorularla başlıyor, ardından metinde geçen kelime, kalıp ve cümlelere dair sorularla sarf, nahiv, belagat, sözlü ve yazılı anlatım soruları yer alıyor. Ayrıca bütün metinlerin Türkçe çevirisi kitabın sonunda veriliyor. Kitabın bir diğer özelliği ise kasidelere ait ses kayıt ve videoların bulunması. Videoların Youtube linki metinlerin dipnotunda yer alıyor.  
  • http://skw.fsm.edu.tr/resimler/upload/12017-10-09-06-30-45pm.jpg
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı