Genel Sekreter

GENEL SEKRETERLİK


     Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
     Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar.

 
  GÖREVLERİ

1) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
2) Üniversite Kurullarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
3) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
4) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
5) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
6) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
7)  Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Alim TÜRKYILMAZ 

Genel Sekreter

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
SKS
Mevlevi
Mukabelesi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı